top of page
utsik2
02 ankomst fra busstopp fremtid
gårsrom3
P1010261
P1010260

Emmaus

Boligstrukturen består av 22 rekkehus som brytes opp med variert antall enheter pr rekke.

 

De 6 rekkene danner ramme omkring grøntareal med gangveier og lekeplass. 

Tomten har nærhet til friområder, grøntområder og barnehage og er på denne måten meget godt egnet til familieboliger med kort avstand til rekreasjon og lekeområder.

FERDIG

2014

BYGGHERRE

STØRRELSE

22 boliger

FUNKSJON

Bolig

bottom of page