Gausel barneskole

Rehabilitering av eksisterende bygg og tilbygg for trinn 1-3, med felles samlingsrom og musikkrom.

FERDIG

2007

BYGGHERRE

STØRRELSE

6 500 kvm

FUNKSJON

Skole

Telefon: 51 51 06 80
E-post: post@arkipartner:no

Arkipartner AS
Jens Zetlitz gate 38
4008 Stavanger