Gauselbakken

Selvbyggerfelt for Stavanger kommune.

FERDIG

2003

BYGGHERRE

STØRRELSE

38 leiligheter

FUNKSJON

Boliger

Telefon: 51 51 06 80
E-post: post@arkipartner:no

Arkipartner AS
Jens Zetlitz gate 38
4008 Stavanger