Gausel senteret

Omsorgsboliger, kontorer og butikk

FERDIG

2000

BYGGHERRE

STØRRELSE

7 700 kvm

FUNKSJON

Omsorgsboliger

Telefon: 51 51 06 80
E-post: post@arkipartner:no

Arkipartner AS
Jens Zetlitz gate 38
4008 Stavanger