IVAR_2
IVAR_1
IVAR_3
DSC00005

Ivar

komposteringsanlegg

Komposteringsanlegg for hage- og annet organisk avfall. Prosessanlegg med store krav til materialbruk.

FERDIG

2003

BYGGHERRE

STØRRELSE

9975 kvm

FUNKSJON

Komposteringsanlegg

Telefon: 51 51 06 80
E-post: post@arkipartner:no

Arkipartner AS
Jens Zetlitz gate 38
4008 Stavanger