top of page
Søk

Nytt museumsmagasin - første spadestikk


I dag ble første spadestikk tatt for Norsk Oljemuseums magasinbygg. Prosjektet er gitt midler fra Olje- og energidepartementet og tomt er stilt til disposisjon fra Stavanger kommune.

Første gravetak og første spadestikk ble derfor foretatt av statssekretær Ingvil Tybring-Gjedde og ordfører Christine Sagen Helgø.

Direktør Finn Krogh kunne endelig se fruktene av et tålmodig og langt arbeid med å få på plass egnede magasinforhold for museets mange objekter som det ikke er plass til i utstillingen.


bottom of page