top of page
EGE_3845
EGE_3849
EGE_3948
IMG_7826
IMG_7834
EGE_3788
EGE_3722
EGE_3706
DSC_0106
EGE_3982
EGE_3858

Skadberg

barneskole

Skolen ligger på en skrånende tomt, og det er 21 meter høydefoskjell mellom nederste og øverste del av bygget. Et tversgående fellesareal binder sju fløyer sammen til et helthetlig skoleanlegg. Det tversgående fellesarealet har fire ulike nivå og inneholder et stort og åpent areal som virker som vrimleområde, samligsrom og transportåre.

 

I de ulike sidefløyene ligger hjemmeområdene for klassene, spesialiserte læringsareal, admininstrasjon samt idrettshall i en egen fløy.

Elevene har tilgang til uteområde på alle sidene av skolebygget, og hvert trinn har et eget sone som er spesielt tilrettelagt for deres årstrinn. Arealene mellom fløyene danner mindre rom som bidrar til å dele opp skolegården, noe som i følge elever og lærere fører til at man ikke merker noe særlig til elever som oppholder seg andre steder i uteområdet.

Prosjektet blir fremhevet som et prosjekt for godt fysisk læringsmiljø hos utdanningsdirektoratet.

FERDIG

2013

BYGGHERRE

STØRRELSE

11 000 kvm

FUNKSJON

Skole

bottom of page