DSC00015
DSC00017
DSC00016
DSC00018

Skjellmottak

Forsand

Utleiebygg for skjellmottak på Forsand

Anlegget er bygget opp omkring to hovedvolumer: produksjonshall og kontorblokk. Disse er lange smale volumer med grunnformen bestemt av de produksjonsmessige forhold.

Det er lagt vekt på å ha et et enkelt uttrykk som dannes av volumene og en enkel materialbruk med nødvendige detaljer (gjærede hjørner på trekledning, takutstikk over store vinduer etc.) 

FERDIG

1998

BYGGHERRE

STØRRELSE

1 500 kvm

FUNKSJON

Utleiebygg

Telefon: 51 51 06 80
E-post: post@arkipartner:no

Arkipartner AS
Jens Zetlitz gate 38
4008 Stavanger