506
Sørbøbakken_3
506
510
505
487
505

Sørbøbakken

Større boligprosjekt i skrånende terreng.

 

Byggningskroppene danner ramme omkring gode, grønne fellesarealer for rekreasjon og lek.

FERDIG

2007

BYGGHERRE

STØRRELSE

136 leiligheter

FUNKSJON

Boliger

Telefon: 51 51 06 80
E-post: post@arkipartner:no

Arkipartner AS
Jens Zetlitz gate 38
4008 Stavanger