Goa vest

diverse boligprosjekter

Arkipartner har de siste årene, sammen med BATE, hatt flere boligprosjekter på Goa Vest, Viste.

 

4 + 3 blokker med leiligheter fordelt på 3-4 etasjer. Blokkene ligger på et felles, sammenhengende p-anlegg. Begge prosjektene er lavenergi bygg som er husbankfinansiert.

FERDIG

2011-

BYGGHERRE

STØRRELSE

70 leiligheter

60 leiligheter

FUNKSJON

Boliger

Telefon: 51 51 06 80
E-post: post@arkipartner:no

Arkipartner AS
Jens Zetlitz gate 38
4008 Stavanger