top of page
2394P plankart
Ny illustrasjonsplan
LARK_EMMAUS Landskapsplan_Rev1
utsik2
gårsrom3
02 ankomst fra busstopp fremtid
A271 - SNITT A, B OG C
regulering02

Plan nr. 2394P

detaljregulering for felt B1 i plan 2266,

Rosendal sykehjem, Emmaus, Storhaug bydel

Planområdet B1 er foreslått med 25 boliger. Tomten har nærhet til friområder, grøntområder og barnehage og er på denne måten meget godt egnet til familieboliger med kort avstand til rekreasjon og lekeområder.

Boligstrukturen består av rekkehus (T-1 og T-2) og brytes opp med variert antall enheter pr rekke. Strukturen består av 6 rekker (A-F) med grøntareal, gangvei og lekeplass mellom seg. 

Les mer om videre prosjektering på EMMAUS

FERDIG

2012

KOMMUNE

STØRRELSE

4,8 dekar

FUNKSJON

Boliger

bottom of page