Figgjo

barne- og undomsskole

Barne- og ungdomsskole.1-10 trinn.

 

Bygget består av en hovedinngang lagt mot øst, mot kanal og elv. Landskapet trekkes inn gjennom byggningen og skaper kontakt mellom øst og vest gjennom et luftig mediatek med ulike nivåer.

 

Skolen er delt opp i 4 fløyer og går over 2 plan.


Det er en klar avgrensning mellom barneskole og ungdomskole, både inne og i utearealer.  Barnetrinnet og SFO legges i sørfløy, med eget uterom forbeholdt 1-4 klasse mot sør. Dette har en naturlig adskillelse fra hovedskolegård.

FERDIG

under arbeid

BYGGHERRE

STØRRELSE

7 000 kvm

FUNKSJON

Skole

Telefon: 51 51 06 80
E-post: post@arkipartner:no

Arkipartner AS
Jens Zetlitz gate 38
4008 Stavanger