top of page
2504P plankart A3
2504P illustrasjoner-6
presentasjon 11.06.14-11
03_-_flyfoto_-_grønt
2504P illustrasjoner-5
plan
01 - parkperspektiv
02 - fra veien
05 - flyfoto - mot Ullandhaug

PLAN NR. 2504P

Flintegata

Planen legger til rette for 200 nye boliger og 1200 m2 kontor/tjenesteyting, videreføring av eksisterende barnehage og vern av krigsminner. Planen er delt i fem byggetrinn med fastsatt utbyggingsrekkefølge.


Det viktige hovedgrepet i planen er å flytte eksisterende atkomstvei (Flintegata) over på motsatt side av byggeområdet, parallelt med jernbanen, og på et lavere nivå (overordnet rekkefølgetiltak C). Dette grepet muliggjør en større utvidelse og opprusting av det offentlige parkområdet, og en sømløs overgang fra den offentlige parken til boligområdets felles utearealer.

FERDIG

avsluttet 2015

KOMMUNE

STØRRELSE

31,5 dekar

FUNKSJON

Boliger/næring

bottom of page