Plan nr. 20004343-01

Detaljregulering for Gangeren 8-10.

Reguleringsplan for boligblokk med 6 boenheter.

Det skal opparbeides felles parkeringsanlegg med 7 parkeringsplasser, hvorav 1 parkeringsplass tilrettelagt for funksjonshemmede. Det skal avsettes plass for 3 sykler per boligenhet.

Avsatt område for renovasjon er felles for planområdet.

FERDIG

2013

KOMMUNE

STØRRELSE

1,3 daa

FUNKSJON

Bolig

Telefon: 51 51 06 80
E-post: post@arkipartner:no

Arkipartner AS
Jens Zetlitz gate 38
4008 Stavanger