top of page
planforslag 20.12.2013
Illustrasjonsplan 191213
91_1268289901
91_1717676499
91_1992084921

Plan nr. 20004343-01

Detaljregulering for Gangeren 8-10.

Reguleringsplan for boligblokk med 6 boenheter.

Det skal opparbeides felles parkeringsanlegg med 7 parkeringsplasser, hvorav 1 parkeringsplass tilrettelagt for funksjonshemmede. Det skal avsettes plass for 3 sykler per boligenhet.

Avsatt område for renovasjon er felles for planområdet.

FERDIG

2013

KOMMUNE

STØRRELSE

1,3 daa

FUNKSJON

Bolig

bottom of page