top of page
kjøkken og hage
lekeplass
lekeplass
gavl
inngang
gjennomlys
rendring
rendring
Snitt
modell

Gausel atrium brl

Prosjektet inngår som byggeprosjekt under Norwegian Wood.
 
Gausel Atrium BRL er et bilfritt kvartal. Terrenget heller svakt mot nordøst, og rekkehusene avtrappes tilsvarende. Alle rekkehusenes uteoppholdsareal vender mot syd og vest.
 
Rekkehusene er utformet som tilgjengelige boliger i to plan med kjeller. Arealet er 180m2 BRA. Kompakt rekkehus med eneboligens mulighet for variert bruk. Kjeller kan fylle behov for hobbyrom, kjellerstuer etc.

FERDIG

2014

BYGGHERRE

BATE

STØRRELSE

20 rekkehus

FUNKSJON

Bolig

bottom of page