Giskehallen

Tilbygg til eksisterende idretts- og svømmehall og ombygging av garderober for dagens idrettshall. 

FERDIG

2015

BYGGHERRE

Sandnes Eiendom AS

STØRRELSE

3000 kvm

FUNKSJON

Idrettshall

Telefon: 51 51 06 80
E-post: post@arkipartner:no

Arkipartner AS
Jens Zetlitz gate 38
4008 Stavanger