top of page
Plan 2014 140 - Au 42 Iglemyr-A1-L
Iglemyr - illustrasjonsplan regulering 01
Iglemyr - terrengsnitt
Iglemyr_svømmehall_-_fra_bassengkanten
Iglemyr_svømmehall_-_oversikt

Plan nr. 2014140

Detaljregulering for idrettsformål, kirke og svømmehall - Gnr 39 bnr 23 - Iglemyr

Kommuneplan for Sandnes 2015-2030 legger til rette for svømmehall,  og kirke. I tillegg nødvendig parkeringsbygg på 3 etasjer og ytterligere flater med parkering.

 

Planen ivaretar overordnede planer ved at det sikres en god trafikal løsning, det sikres lett tilgjengelige nye parkeringsplasser, og eksisterende friområder bevares. Idrettsområdet får gode utviklingsmuligheter, og det etableres ny svømmehall som gir gode kvaliteter til området og byen.

FERDIG

2016

KOMMUNE

STØRRELSE

109,4 dekar

FUNKSJON

Kirke, idrett og friområde

bottom of page