top of page
Skolen på haugen
Skole og jordbruk
Fra en vinterklar skolegård
Hovedinngang mot sør
Tre, lys og utsikt
Tre, lys og utsikt
Et klasserom med utsikt
Gymsalen transformert til mediatek
Salen på åpningsfesten
Lesekrok i mediateket
Trearbeider
Treskole med trearbeid
Kunst og håndverk
Ny grafisk profil
Dører med kompaktkarm i full veggtykkelse

Malmheim skole

Rehabilitering og utvidelse av Malmheim skole.

Fra norsk byggebransje:

FRA KUMMERLIGE FORHOLD TIL SPLITTER NYE LOKALER

 

Halvannet år med pendling til Figgjo er snart over. På nyåret får elevene returnere til skolen på hjemstedet, og splitter nye lokaler på Malmheim skole er det som venter dem.

 

– Bakgrunnen for satsingen er at det er en bydel med vekst i antall barn som skal starte på skolen. I tillegg var det et stort behov for å oppgradere bygningsmassen til dagens standard, sier prosjektleder Morten Braut hos Sandnes Eiendomsselskap KF, og legger til:

 

– Vi tror det vil bety mye for alle som skal ta det nye bygget i bruk. Alle som har vært på befaringer underveis er veldig fornøyde, og det har vært en god prosess med et stort engasjement frem til dagens resultat.

 

Fokuset har vært å kunne rehabilitere og bruke deler av den eksisterende bygningsmassen. Det har blitt gjort noen tilpasninger i forhold til standard romprogram på nye skoler for å slippe å bygge flere kvadratmeter enn det som er nødvendig. Den nye bygningsmassen er i henhold til Tek17.

 

– Samarbeidet med totalentreprenør SV Betong og arkitekt Arkipartner har vært veldig bra hele veien. Skolen overtas i slutten av november, og 3.januar er skolen klar til å ta imot spente elever og ansatte, sier Braut.

 

Prosjektleder Andreas Monge hos SV Betong forteller at oppdraget ble vunnet i offentlig konkurranse, og at de tidligere har utført oppdrag for Sandnes kommune.

 

– For oss har det vært viktig å jobbe frem et bygg som leverer den kvaliteten som forventes av byggherre. Samarbeidet med aktørene har vært kjempefint, og alle har levert på de målene som er satt i forretningen.

 

– Det har vært krevende å bygge under pandemien, men vi har håndtert alle utfordringer på en god måte. Det har ikke vært smitte i prosjektet, med unntak av en person som var smittet helt i starten. Som ellers i bransjen har det også vært utfordrende med enkelte leveranser av materialer som har skapt noe forsinkelser underveis, forteller Monge.

 

Ivaretar identiteten

 

Arkitekt Arkipartner fikk oppdraget gjennom deres rammeavtale med Sandnes kommune, og et videre samarbeid med SV Betong.

 

– Vi gjennomførte en interessant studie for å se på muligheten for å bevare den ikoniske, gamle bygningen som i alle år har vært skolen på Malmheim. Vi fikk en framskriving av elevtallet og justerte romprogrammet bedre tilpasset bygningens kapasitet for å gjøre bevaring mulig, forteller Magnus Lindseth.

 

Da eksterne rådgivere kalkulerte alternativene, viste det seg dessverre at å bevare bygget kostet en million kroner mer, og de mistet da den muligheten.

 

– Beslutningen var da å bevare byggene fra 1969 og 2006, og rehabilitere og tilpasse disse. Det var leit på det tidspunktet, men det åpnet muligheten for å bygge rundt et større tun, og dermed et bedre uterom. De nye byggene viderefører takform fra opprinnelig skole, og bygningstypologien tar godt vare på sin identitet som grendeskole i julebygda, sier Lindseth.

 

Han er full av lovord om samarbeidet med de andre aktørene som har vært involvert i dette prosjektet.

 

– Totalentreprenør og underentreprenør har gått den ekstra milen i dette prosjektet. Vi arkitekter har gjerne et ekstra tett samarbeid med tømrere, i dette tilfellet O.Torjussen, og det er viktig for oss å trekke frem at de har gjennomført oppgaven trygt med en arbeidsleder som forstår viktigheten av oversikt og å planlegge arbeidene sine.

 

– Vi er veldig fornøyde med å ha fått anledning til å forbedre hverdagen til både elever og ansatte ved Malmheim skole. De hadde tidligere kummerlige forhold, og det føles godt å kunne være med og gjøre en forskjell, sier Lindseth fornøyd.

FERDIG

under arbeid

BYGGHERRE

Sandnes Eiendom AS

STØRRELSE

2600 kvm

FUNKSJON

Skole

bottom of page