top of page
etter beskt
før beskt
IMG_1198
P1000016
2015-08-01 11.45.49
sjøhus_persp
P1020280
2015-08-02 19.19.39
P1000627
2015-07-24 11.22.00
2015-07-24 16.02.21
2015-07-23 15.54.46
2015-07-15 18.56.31

Solstrand
renovering av fritidsbolig

Handelssted i Førresfjorden som restaureres til fritidsbolig.

 

Hovedhuset i stolpekonstruksjon i nederste etasje, laft i 2. etasje og på loft.

Løe i tømmerammekonstruksjon, tappet og kilt sammen  og skjøtt med trelås i tømmerbjelkene, helt uten bruk av spiker. Innvendige konstruksjoner åpne og synlige i rommet.

Mottok Tysvær kommunes kulturvernpris 2014 og Tysvær kommunes byggeskikkpris 2023.

FERDIG

under arbeid

STØRRELSE

250 kvm

FUNKSJON

Fritidsbolig

bottom of page