top of page
Plan ny
Illustrasjonsplan ny
62_1187302317
62_1442995093
62_2004818899
62_345941278
62_1131289282

Plan nr. 2428P

Rektor Berntsensgate, Eiganes og Våland bydel

Arkipartner as fremmer forslag til detaljert reguleringsplan for boligområde i Rektor Berntsensgate, Eiganes og Våland bydel.

 

Utbygger for Rektor Berntsensgate 10 er Faber Eiendom as.  

Planområdet ligger vest i Eiganes og Våland bydel, mellom Ytre Eiganesvei og Rektor Berntsensgate. Området inngår i reguleringsplan 890. Det har god tilknytning til overordnet vegnett, med atkomst fra henholsvis Ytre
Eiganesvei/Ytre Ringvei Vest og Rektor Oldens gate. Planområdets areal er 9110m2.

Der reguleres for bolig med 4 leiligheter på hver 90m2 BRA.

FERDIG

2012

KOMMUNE

STØRRELSE

0,9 dekar

FUNKSJON

Bolig

bottom of page