IMG_4273
Rendering ankomst
3D Oversiktsperspektiv4

Skeiene

ungdomsskole

Rehabilitering av eksisterende bygning og utvidelse av Skeiene ungdomsskole til en u21 skole.

 

Det har vært fokus på å rydde opp i den eksisterende bygningsmassen og samtidig tilføre mer dagslys. Et nytt og tydelig inngangsparti er blitt etablert, og sentralt i skolen er det plassert et stort mediatek.

 

Skolen utvides i tillegg for seks nye klasser. Fire nye fløyer etableres, og fløyene utformes som lekne bokser som knytter seg til den eksisterende bygningen.

Boksene rommer klasserom, garderober og desentraliserte arbeidsrom.

FERDIG

under arbeid

BYGGHERRE

Sandnes Eiendom AS

STØRRELSE

3725 kvm

FUNKSJON

Skole