IMG_4262
IMG_4271
IMG_4267
IMG_4265
IMG_4269
IMG_4236 b

Sola

sykehjem

Sykehjemmet er planlagt for 64 beboere fordelt på åtte avdelinger. I første etasje legges resepsjon og sykehjemmets fellesfunksjoner, samt et dagsenter.

 

Takterrasser og balkonger utnyttes for å gi tilstrekkelig uteoppholdsareal. Byggets nærhet til eksisterende sykehjem skal etter planen gi positive samarbeidseffekter, derfor etableres en gangforbindelse mellom disse.

 

Nordfasaden åpnes opp i første etasje ved at bygningsvolumet løftes opp på betongsøyler. Rundt søylene trekkes en glatt glassfasade uten utvendige profiler. Inne ligger blant annet foajé, frisørsalong og fysioterapi. Fortauet skjermes av det utkragede bygget.

 

Fasadene er kledd med lakkerte aluminiumskassetter med bulkefri overflate, hovedsakelig behandlet med hvit lakk med metallisk dybde. Det benyttes bronseelokserte detaljer. Betongelementer som søyler og baser er lyse og glatte.

FERDIG

høst 2020

BYGGHERRE

STØRRELSE

7 200 kvm

FUNKSJON

Sykehjem