Steinsland

kontorlokaler

Ny bruk av tidligere hønsehus.

 

Gården på Høgnestad har utviklet seg til en stor bedrift med 23 ansatte og behov for flere typer arealer.

 

Bygget ivaretar nå administrasjon, kurs-, presentasjon- og møtevirksomhet og skal i siste byggetrinn få nytt garderobeanlegg for de ansatte.

Arkipartner AS sto for bygning, uteområde og inventar da Steinsland & co AS skulle bygge nye representasjonslokaler og kontorer. Byggherren selv sto for utblåsing av de 3600 eggene som skulle til da vi skulle lage ny lampe i overlyset

FERDIG

2014

BYGGHERRE

STØRRELSE

315 kvm

FUNKSJON

Kontor

Telefon: 51 51 06 80
E-post: post@arkipartner:no

Arkipartner AS
Jens Zetlitz gate 38
4008 Stavanger