top of page
plan_farge
illustrasjonsplan

Plan nr. 2006 120

Reguleringsplan for Vindhagen, Austrått.

Detaljert reguleringsplan for Vindhagen del av gjeldende reguleringsplan 6301, ny plan 2006 120, for utbygging av ca. 55 boliger. Området ligger på Austrått nord for Austrått bo- og aktivitetssenter og Høyland ungdomsskole.

 

Planen er utarbeidet av Arkipartner as etter oppdrag fra Vindhagen as.

Det legges opp til 56 boenheter, hvorav 36 i lavblokk og 20 stk som eneboliger.
 

Den nye bebyggelsen vil bli utformet etter to prinsipper; lavblokk i 3 etasjer mot nordvest og eneboliger mot sydøst. Eneboligene legges lineært omkring veinett og felles lekeplasser. Dette gir gode solforhold for hagene som alle har en dybde på 10m.


Lavblokkene ligger også orientert i forhold til atkomstvei, den ene parallelt og den andre vinkelrett på. Blokkene orienteres om et indre tun som blir lekeplass og hageareal for den minste blokken.

FERDIG

2008

KOMMUNE

STØRRELSE

18,8 dekar

FUNKSJON

Boliger

bottom of page