top of page
1. Plankart 14.11.2016-1
777 Figgjo skole- Sheet - A21 - Situasjonssnitt
02 Panorama ankomst (ny gangbro)
01 Panorama fra vest

Plan nr. 2014148

Detaljregulering av barne- og ungdomsskole,
gnr.29, bnr.3, Figgjo

Arkipartner AS fremmer på vegne av Sandnes eiendomsselskap KF detaljregulering av gnr 29 bnr 3 på Figgjo. Planen legger til rette for utbygging av en ny barne- og ungdomsskole med tilhørende uteområder og parkering.

Skolebygget vil kunne være tre etasjer høyt mot Åslandsbakken og to etasjer på resterende del av bygget. Resten av skoleområdet skal opparbeides til lekeareal, uteoppholdsareal og sykkelparkering.

Den nye skolen skal bygges som en K-20 skole, dette betyr at skolen skal ha en kapasitet på 20 klasser og totalt 560 elever. Skoletomten er på totalt 15,4 dekar, fratrukket selve skolebygget gjenstår det et uteareal på cirka 12,6 dekar.

Les mer om videre prosjektering på

FIGGJO SKOLE

FERDIG

2016

KOMMUNE

STØRRELSE

41 dekar

FUNKSJON

Skole

bottom of page