top of page
Jåtten øst B8, plankart
Illustrasjonsplan
Jåtten_øst_B8,_samlede_illustrasjoner-1
terrengsnitt
Planperspektiv9_2
Kveldssol
snitt

Plan nr. 2412P

Jåtten Øst felt B8 i plan 1884.

Den overordnete strukturen med bilfritt storkvartal med omkringliggende gate samt park med
kvartalslekeplass som knyttet sammen feltene B7 og B8 i beholdt i nytt forlag til detaljert bebyggelsesplan.


Det er planlagt til sammen 81 boliger i felt B8 fordelt på 61 leiligheter i blokkbebyggelse ut mot fylkesveien med 4 til 5 etasjer og parkering under bakken, samt 20 boliger i rekkehus på 2 etasjer pluss kjeller inn mot rekkehusbebyggelsen i felt B7.

Bebyggelsen består av to hovedtyper: rekkehus og blokk;

Les mer om videre prosjektering på GAUSELENGEN og GAUSEL ATRIUM

FERDIG

2012

KOMMUNE

STØRRELSE

11 dekar

FUNKSJON

Boliger

bottom of page